iPhone 4S

 
Họa Mi khóc trải lòng về sự hy sinh nghệ thuật cho hai cuộc hôn nhân
Danh ca cảm nhận niềm hạnh phúc khi được trở lại sân khấu ca hát sau gần 20 năm gián đoạn vì bận lo toan cuộc sống cho chồng, con.