iOS 10
 
Nỗi cắn rứt của người mẹ ve chai có con bị xâm hại
Nhiều năm kể từ khi con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, người mẹ nói "con mình đến giờ vẫn ám ảnh, chậm lớn, từ một đứa thông minh giờ không nhanh nhẹn nữa...".