Thứ bảy, 11/3/2017 | 00:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 11/3/2017 | 00:00 GMT+7
|

Có bao nhiêu cơ quan trong bộ máy Chính phủ?

Chính phủ có 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ và 8 đơn vị trực thuộc.
Có bao nhiêu cơ quan trong bộ máy Chính phủ?

Việt Chung - Bảo Hà