Thứ ba, 7/6/2016 | 09:17 GMT+7
|
Thứ ba, 7/6/2016 | 09:17 GMT+7
|

Những điều bố mẹ phải thuộc lòng để con không bị đuối nước

Luôn mang điện thoại khi con đi bơi, nhưng chỉ để gọi khi khẩn cấp. Đừng bao giờ rời mắt khỏi con.
Những điều bố mẹ phải thuộc lòng để con không bị đuối nước

Việt Chung - Vương Linh