Thứ sáu, 21/4/2017 | 14:15 GMT+7
|
Thứ sáu, 21/4/2017 | 14:15 GMT+7
|

Người dân, doanh nghiệp phản ánh đến Chính phủ thế nào

Thay vì phải gửi đơn thư hoặc tới tận nơi, người dân có thể ngồi nhà, truy cập vào địa chỉ website, nhập thông tin phản ánh và nhận kết quả trả lời trên hệ thống hoặc qua địa chỉ email.


 

Tiến Thành - Hoàng Thùy