Thứ sáu, 14/7/2017 | 10:46 GMT+7
|
Thứ sáu, 14/7/2017 | 10:46 GMT+7
|

Gần 17 triệu người Việt đang làm 'nô lệ' cho thuốc lá

Trong 5 năm 2010-2015, số người Việt trên 15 tuổi hút thuốc lá giảm nhưng vẫn ở mức cao với gần 17 triệu người hút.
Gần 17 triệu người Việt đang làm 'nô lệ' cho thuốc lá

Đồ họa: Tạ Lư