Thứ tư, 15/3/2017 | 00:00 GMT+7
|
Thứ tư, 15/3/2017 | 00:00 GMT+7
|

9 điều cấm với cảnh sát bảo vệ mục tiêu

Đeo kính đen, làm việc riêng, hút thuốc lá, nói chuyện với người không có nhiệm vụ... đều không được phép với cảnh sát đang canh gác, bảo vệ mục tiêu.
9 điều cấm với cảnh sát bảo vệ mục tiêu

Tiến Thành - Phương Sơn