Thứ bảy, 20/5/2017 | 10:30 GMT+7
|
Thứ bảy, 20/5/2017 | 10:30 GMT+7
|

Tế bào máu gốc hồi sinh chuột nhiễm phóng xạ sắp chết

Các nhà khoa học lần đầu tiên tạo ra tế bào máu gốc, giúp hồi sinh những con chuột bị nhiễm phóng xạ, mở ra hướng đi mới cho công nghệ tế bào gốc.


 

Tử Quỳnh (Đồ họa: Next)