Thứ bảy, 20/5/2017 | 09:30 GMT+7
|
Thứ bảy, 20/5/2017 | 09:30 GMT+7
|

Màn chắn cửa sổ có khả năng thu tối đa năng lượng Mặt Trời

Một công ty Mỹ chế tạo cửa sổ với màn chắn làm từ pin Mặt Trời đơn tinh thể, có thể tự động điều chỉnh để tối ưu năng lượng thu từ Mặt Trời.

Tử Quỳnh (Video: Next Video)