Thứ ba, 16/5/2017 | 17:00 GMT+7
|
Thứ ba, 16/5/2017 | 17:00 GMT+7
|

Năng lượng - tắc kè hoa trong thế giới vật lý

Năng lượng không tự sinh ra cũng không bị mất đi, nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.


 

Lê Hùng (Đồ họa: George Zaidan)