VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ tư, 2/7/2014, 15:25 (GMT+7)

Biểu giá điện đã thay đổi như thế nào từ ngày 1/6

Thay vì 7 bậc như trước, biểu giá điện hiện hành chỉ còn 6 bậc thang lũy tiến.

Biểu giá điện đã thay đổi như thế nào từ ngày 1/6

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email