Thứ tư, 22/2/2017 | 06:03 GMT+7
|
Thứ tư, 22/2/2017 | 06:03 GMT+7
|

700 tỷ đồng cổ phần của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang

5 thành viên gia đình Thứ trưởng Công Thương nắm giữ khoảng 35% cổ phần tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
700 tỷ đồng cổ phần của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang

Anh Minh - Việt Chung