Hyundai Avante 2013

  • Định giá Hyundai Avante 2013?

    Định giá Hyundai Avante 2013?

    Gia đình đang tính mua lại chiếc Avante đời 2013, xin hỏi xe đời này giá tầm bao nhiêu thì hợp lý. (Nguyễn Thúy)
  • Định giá Hyundai Avante 2013?

    Định giá Hyundai Avante 2013?

    Gia đình tôi định mua lại chiếc Hyundai Avante đời 2013 đã chạy khoảng 5 vạn, xin hỏi nên mua giá bao nhiêu thì hợp lý. (Nguyễn Thúy)
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.