Hyundai Avante 2013

  • Định giá Hyundai Avante 2013?

    Định giá Hyundai Avante 2013?

    Gia đình đang tính mua lại chiếc Avante đời 2013, xin hỏi xe đời này giá tầm bao nhiêu thì hợp lý. (Nguyễn Thúy)
  • Định giá Hyundai Avante 2013?

    Định giá Hyundai Avante 2013?

    Gia đình tôi định mua lại chiếc Hyundai Avante đời 2013 đã chạy khoảng 5 vạn, xin hỏi nên mua giá bao nhiêu thì hợp lý. (Nguyễn Thúy)
 
Bộ Giao thông trình phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
Theo phương án Bộ Giao thông trình Chính phủ, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn giữ nguyên hệ thống đường cất hạ cánh hiện nay và sẽ bổ 
sung một số đường lăn...