Huỳnh Hiểu Minh
 
 
Hơn 400 học viên cai nghiện đã phá trung tâm, cùng nhau đi bộ về hướng thành phố Hải Phòng gây lên cảnh hỗn loạn trên đường phố.