Hội nghị Trung ương 4
 
 
Hàng chục nghìn người bất chấp cơn mưa rào đã tập trung hai bên đường để xem đoàn diễu hành đi qua trong Lễ tổng duyệt chuẩn bị Quốc khánh 2/9.