Hội nghị cấp cao ASEAN 17
 
Người Sài Gòn dùng máng phóng sinh hàng tấn cá trê
Mỗi tuần, các phật tử tại TP HCM tham gia lễ tụng kinh, niệm phật và cùng phóng sinh hàng tấn cá trê xuống sông Sài Gòn. Nhà chùa cho biết, đây không chỉ là hoạt động mang tính tâm linh mà còn giúp bảo vệ nguồn cá trên sông.