học sinh hướng về biển đảo

  • Học sinh hành động hướng về biển đảo

    Học sinh hành động hướng về biển đảo

    Xếp thành tấm bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thể hiện suy nghĩ của riêng mình về tình yêu đất nước trong bài thi, nhảy flashmob... là loạt hành động của học sinh cả nước hướng về biển đảo.
 
Các ki ốt quanh sân bay Tân Sơn Nhất xả hàng trả mặt bằng
Gần đến hạn phải trả lại mặt bằng cho Bộ Quốc phòng, nhiều ki ốt trên đường Trường Chinh, TP HCM hối hả xả hàng, giảm giá.