Hoạt động ngoài trời

  • Đưa các con đi khu vui chơi

    Đưa các con đi khu vui chơi

    Hoạt động ngoài trời là một trong những điều mà vợ chồng mình luôn cố gắng dành thời gian cho các con.
 
Ông Cao Toàn Mỹ bị truy vấn về mối quan hệ với Phương Nga
Chủ tọa phiên tòa đã hỏi liên tiếp về mối quan hệ, những lần đi công tác của ông Mỹ và bị cáo Nga.