hoa quý

  • Sun World Ba Na Hills - Xứ muôn hoa

    Sun World Ba Na Hills - Xứ muôn hoa

    Hơn 100 loài hoa đặc trưng của nhiều vùng đang lần lượt bung sắc thắm mỗi mùa tại Sun World Ba Na Hills, đưa khu du lịch ở Đà Nẵng thành xứ sở muôn hoa.
 
Cuộc đối chất của các nhân chứng về những bức thư trên nylon
Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa và mẹ Phương Nga đều cho rằng bà Mai Phương cung cấp thư của Thùy Dung từ trại giam nhưng bà này bác bỏ.