Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013
 
 
Siêu sao của Barcelona xử lý gần như hoàn hảo trong các tình huống rê dắt hoặc kiến tạo, dứt điểm....