HKphone

 
Nhóm sinh viên tạo hình trên trái cây kiếm chục triệu ngày Tết
Nhóm sinh viên ở TP Long Xuyên, An Giang tranh thủ ngày nghỉ để khắc dưa, vẽ trên dừa, mỗi mùa Tết thu nhập hơn chục triệu đồng.