Henry
 
 
Hình ảnh Cựu đại sứ du lịch Việt Nam tới Liên hoan phim Cannes được một kênh truyền thông quốc tế ghi lại.