hạnh phuc với chồng cũ

  • Chồng cũ lại muốn hỏi cưới tôi

    Chồng cũ lại muốn hỏi cưới tôi

    Hôm qua chồng cũ hỏi: "Em có thể làm vợ anh không? Anh hứa sẽ mở ra cho em con đường mới hạnh phúc hơn em từng đi và sẽ an toàn mãi mãi”.
 
Thứ trưởng các bộ nêu 5 hạn chế lớn của TP HCM
Hạ tầng giao thông kém xa Hà Nội; ngập nước, sụt lún ngày càng nghiêm trọng... là quan điểm của các thứ trưởng trong buổi họp với lãnh đạo TP HCM.