hạnh phuc với chồng cũ

  • Chồng cũ lại muốn hỏi cưới tôi

    Chồng cũ lại muốn hỏi cưới tôi

    Hôm qua chồng cũ hỏi: "Em có thể làm vợ anh không? Anh hứa sẽ mở ra cho em con đường mới hạnh phúc hơn em từng đi và sẽ an toàn mãi mãi”.
 
Kiếm lời hàng trăm tỷ mỗi năm từ buôn lậu xăng dầu trên biển
Giá xăng dầu lậu ngoài biển rẻ hơn 6.000 - 10.000 đồng so với đất liền nên mỗi chuyến hàng, Phong kiếm lời 24 tỷ đồng.