hạnh phuc với chồng cũ

  • Chồng cũ lại muốn hỏi cưới tôi

    Chồng cũ lại muốn hỏi cưới tôi

    Hôm qua chồng cũ hỏi: "Em có thể làm vợ anh không? Anh hứa sẽ mở ra cho em con đường mới hạnh phúc hơn em từng đi và sẽ an toàn mãi mãi”.
 
Người mẹ bất hạnh của cậu bé nhặt ve chai
Duy bảo từng xấu hổ khi theo mẹ đi nhặt ve chai nhưng em vượt qua vì thương cuộc đời mẹ vất vả và "có mẹ mới có em ngày nay".