Google +
  • Google+ đạt mốc 250 triệu người dùng
    Hãng tìm kiếm số một thế giới cho biết mạng xã hội một năm tuổi của họ đã có số thành viên bằng một phần tư Facebook và mỗi tháng thu hút 150 triệu người tham gia thường xuyên.
 
 
Mong ước của anh Nguyễn Văn Bảy (xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội) chỉ là, trong khi mình còn sức khỏe, cố gắng nuôi được con ăn học thành người.