góc trẻ thơ
 
 
Vụ khống chế con tin trong căn hộ tầng 4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra từ 5h30 sáng 16/9 và kéo dài đến gần trưa. Thủ phạm ra hàng sau nhiều giờ được người thân và cảnh sát thuyết phục.