giáp Ngọ

  • Giáp Tý sinh con năm Giáp Ngọ

    Giáp Tý sinh con năm Giáp Ngọ

    Tôi nghe nhiều người nói tuổi Giáp Tý sinh con năm Ngọ là không tốt, nhưng lại có người nói Giáp Tý sinh Giáp Ngọ cũng tốt vì cùng Giáp. Vậy cái nào đúng?
 
Ngoại trưởng John Kerry được hàng trăm người vây quanh  
Kết thúc buổi tối với Bí thư Đinh La Thăng, ông John Kerry lên xe trở về khách sạn trong vòng vây của người dân TP HCM.