giáp Ngọ

  • Giáp Tý sinh con năm Giáp Ngọ

    Giáp Tý sinh con năm Giáp Ngọ

    Tôi nghe nhiều người nói tuổi Giáp Tý sinh con năm Ngọ là không tốt, nhưng lại có người nói Giáp Tý sinh Giáp Ngọ cũng tốt vì cùng Giáp. Vậy cái nào đúng?
 
Trầm mình dưới ruộng đặt lợp bắt tép ở Đồng Tháp Mười
Năm nay lũ lớn, người dân ở Long An lội ruộng đặt lợp bắt gần 10 kg tép, kiếm 400.000-500.000 đồng mỗi ngày.