giáp Ngọ
  • Giáp Tý sinh con năm Giáp Ngọ
    Tôi nghe nhiều người nói tuổi Giáp Tý sinh con năm Ngọ là không tốt, nhưng lại có người nói Giáp Tý sinh Giáp Ngọ cũng tốt vì cùng Giáp. Vậy cái nào đúng?
 
 
Anh Lê Nhất Hiếu lặn lội khắp nơi tìm mua những chú cá "khủng" mang về Sài Gòn tiêu thụ. Anh chia sẻ, nhiều khi cần phải may mắn mới có thể mua được những chú cá này.