giáp Ngọ

  • Giáp Tý sinh con năm Giáp Ngọ

    Giáp Tý sinh con năm Giáp Ngọ

    Tôi nghe nhiều người nói tuổi Giáp Tý sinh con năm Ngọ là không tốt, nhưng lại có người nói Giáp Tý sinh Giáp Ngọ cũng tốt vì cùng Giáp. Vậy cái nào đúng?
 
Đường đến học bổng thạc sĩ 47.000 Euro của cô gái vùng biên
Đường đi học của Chảo Thị Yến (Bát Xát, Lào Cai) gập ghềnh đầy gian khó. Từng nghỉ học làm nương suốt 3 năm, trượt học bổng Nhật vì thiếu sức khỏe, nhưng cô gái bé nhỏ không bỏ cuộc.