giao thông
 
 
Cú cứa lòng đẳng cấp vào lưới Houston Dynamo ở vòng đấu 32 của Lee Nguyễn lọt vào đề cử bàn thắng đẹp nhất MLS 2014.