giao thông

 
Trượt ván trên đầm lầy bắt cá bống sao ở miền Tây
Ngư dân ở vùng biển Trà Vinh một chân quỳ trên tấm ván dài có gắn tay vịn gọi là mong, chân còn lại đạp sình lầy lướt 3 km mỗi ngày quanh bãi bồi bắt 2-3 kg cá bống sao, thu nhập gần 200.000 đồng.