Giáo dục Long Minh

  • Tặng sách 'Tiếng Anh thật dễ'

    Tặng sách 'Tiếng Anh thật dễ'

    Bộ sách nằm trong tủ sách nổi tiếng Made easy (gồm Giải toán thật dễ, Khoa học thật dễ và Tiếng Anh thật dễ) của Carol Vorderman. Bộ sách đã bán được hơn 1,5 triệu bản trên toàn thế giới.
 
8 năm hình thành nhiều thay đổi của dự án ở Cai Lậy
Quyết định làm dự án tuyến tránh Cai Lậy ban đầu không có hạng mục sửa Quốc lộ 1; vị trí đặt trạm thu phí cũng đã được thay đổi.