Giản Tư Trung

 
Gà rừng đột biến gen lông trắng, chân xanh 5 triệu đồng cặp
Từ cặp gà rừng đột biến gen lông trắng, chân xanh và vàng, sau ba năm nuôi anh Nguyễn Bảo Ngọc ở Khánh Hòa có hơn 100 con, bán khoảng 5 triệu đồng mỗi cặp.