già lão

  • Chàng trai 23 tuổi hóa ông già 60

    Chàng trai 23 tuổi hóa ông già 60

    Nguyễn Hiếu Nghĩa 23 tuổi vốn trắng trẻo đẹp trai nhất làng, 3 năm qua đột nhiên da mặt biến đổi dần và ngày càng nhăn nheo, tay chân biến đổi khác thường.
 
Bộ Giao thông trình phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
Theo phương án Bộ Giao thông trình Chính phủ, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn giữ nguyên hệ thống đường cất hạ cánh hiện nay và sẽ bổ 
sung một số đường lăn...