Ford Ranger 2013

  • Định giá Ford Ranger 2013?

    Định giá Ford Ranger 2013?

    Xe màu đen mua tháng 8/2013, số sàn, một cầu, đã chạy 100.000 km, xin hỏi nên bán lại giá bao nhiêu thì hợp lý. (Lê Hòa)
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.