dưỡng chất Tummy Care

  • Bụng vui bé khỏe, nhờ 'mẹ chuyên gia'

    Bụng vui bé khỏe, nhờ 'mẹ chuyên gia'

    Thiết lập nền tảng dinh dưỡng khoa học giúp hoàn thiện hệ tiêu hoá, hấp thu dưỡng chất quan trọng là bí quyết được các bà mẹ chia sẻ với nhau trên diễn đàn “Mẹ cũng là chuyên gia Tummy Care, giúp bụng vui, bé khỏe, thông minh”.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.