Đức Pháp Vương Phật giáo Kim cương thừa
 
 
Sau khi bị kỹ thuật viên quay phim làm ngã, Usain Bolt nói đùa với nhiếp ảnh gia này rằng anh đang cố gắng để giết tôi.