đơn giản

 
Vì sao người Việt thích ngà voi và sừng tê giác?
Sau Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam trở thành một trong những nước đứng đầu về lượng tiêu thụ ngà voi, sừng tê giác.