đọc sách thiếu nhi
 
 
Sau khi được giải cứu khỏi hầm thuỷ điện Đạ Dâng, hầu hết trong số 12 người đều đã hồi phục và nhớ như in cảm giác "sống trong sợ hãi" suốt gần 4 ngày đêm.