Diep Nghi Keith
 
 
Bất chấp đêm đông rét buốt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng thợ mỏ dồn sức đào hầm mong sớm cứu được 12 nạn nhân đang kẹt suốt 3 ngày sau 35 mét đất đá trong hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng).
Trí Tín