Diễn đàn "Khoa học Việt ít bài đăng trên tạp chí quốc tế"
 
 
Các thi thể đầu tiên trong vụ máy bay Malaysia rơi đã được đưa tới một căn cứ quân sự ở Hà Lan hôm qua, trong khi vẫn còn nạn nhân khác vẫn mất tích trên cánh đồng ở đông Ukraine.