Diễn đàn "Khoa học Việt ít bài đăng trên tạp chí quốc tế"
 
 
Ánh Viên giành HC Vàng tại giải quân sự thế giới với thành tích 2 phút 13 giây 87, nhanh hơn 0,09 giây so với người về nhì Andreeva Viktoriia.