Diễn đàn "Khoa học Việt ít bài đăng trên tạp chí quốc tế"
 
 
Sáng 2/9, người người đứng kín hai bên đường, vỗ tay, hò reo chào đón đoàn diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.