địa điểm thi đấu

  • Những địa điểm thi đấu đẹp nhất Olympic

    Những địa điểm thi đấu đẹp nhất Olympic

    Trong 29 địa điểm thi đấu tại Olympic 2012, phần lớn các địa điểm nằm ở London. Số còn lại diễn ra tại Cardiff, xứ Wales hay xa hơn là Hampden Park, Scotland. Dưới đây là những địa điểm thi đấu đẹp của Thế vận hội.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.