Dị ứng đậu phộng

  • Trẻ dị ứng đậu phộng

    Trẻ dị ứng đậu phộng

    Cháu tôi 9 tuổi, mỗi khi ăn đậu phộng thì dị ứng. Bệnh có thể trị dứt bằng cách nào, thưa bác sĩ? (Vũ Hoa)
 
3 giải pháp ứng phó ngập ngắn hạn của TP HCM
Lắp đặt camera tại các tuyến đường có khả năng ngập cao; vận dụng công nghệ vào phân tích đánh giá chính xác lượng nước mưa... là những giải pháp TP HCM đưa ra nhằm ứng phó với ngập nước.