đèn phanh giữa

  • Đèn phanh giữa hỏng có bị phạt?

    Đèn phanh giữa hỏng có bị phạt?

    Xe của tôi bị hỏng đèn phanh trên cao ở giữa, xin hỏi theo luật có bị phạt và nếu phạt thì mức phạt cụ thể thế nào (Thanh Minh).
 
Phương Nga gay gắt với luật sư về chứng cứ ghi âm
Khi luật sư của ông Mỹ công bố đoạn ghi âm, Phương Nga hỏi: "Tôi nhớ đó là buổi nói chuyện trong bệnh viện. Tôi không ghi âm. Vậy ai ghi âm ?".