đếm chữ

  • Thi đếm

    Thi đếm

    Bé Lô 9 tuổi thi đếm với bé Tin 7 tuổi. Luật chơi là người này đếm số tiếp theo của người kia.
 
8 năm hình thành của dự án tuyến tránh Cai Lậy
Quyết định làm dự án tuyến tránh Cai Lậy ban đầu không có hạng mục sửa Quốc lộ 1; vị trí đặt trạm thu phí cũng đã được thay đổi.