dê núi
 
 
Hơn 400 học viên cai nghiện đã phá trung tâm, cùng nhau đi bộ về hướng thành phố Hải Phòng gây lên cảnh hỗn loạn trên đường phố.