đất trồng cao su

  • Xúi giục chiếm đất nông trường

    Xúi giục chiếm đất nông trường

    Hai người đàn ông bị cho là kích động, xúi giục người dân bao chiếm hàng chục hec-ta đất, dựng hơn 250 chòi canh giữa nông trường cao su.
 
Nhiều người đứng giữa dòng lũ vớt củi
Mưa lớn liên tiếp tại Mường Ảng (Điện Biên) kéo theo lượng gỗ lớn nên nhiều người bất chấp nguy hiểm đứng giữa dòng lũ vớt củi.