đâm xe dồn toa

  • Ba xe đâm dồn toa xe nào sai?

    Ba xe đâm dồn toa xe nào sai?

    Xin hỏi, xe đi trước phanh gấp xe thứ 2, thứ 3 đâm liên hoàn thì xe nào sai, xử lý thế nào thỏa đáng (Quốc Hưng)
 
Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.