đắm lúc nửa đêm.

  • Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đắm lúc nửa đêm

    Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đắm lúc nửa đêm

    Bị nghiêng lúc nửa đêm khiến nước tràn vào, tàu du lịch Tùng Vân đang neo đậu tại Cảng tàu quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long, Quảng Ninh), chìm tại chỗ, thuyền viên nháo nhác tri hô cứu tàu nhưng bất thành.