Đại học Uppsala

  • Chương trình thạc sĩ quản lý công quốc tế

    Chương trình thạc sĩ quản lý công quốc tế

    Trên cơ sở khung chương trình đào tạo của Đại học Uppsala, chương trình Thạc sĩ Quản lý công tập trung vào các vấn đề như: kỹ năng lãnh đạo, quản lý tài chính công, quản trị nguồn nhân lực, kinh tế quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế.
  • Đột phá mới trong trong việc xóa trí nhớ

    Đột phá mới trong trong việc xóa trí nhớ

    Bằng cách ngăn chặn quá trình củng cố trí nhớ, các nhà khoa học có thể loại bỏ những ký ức mới hình thành.

 
Hà Nội lần đầu dùng máy phun mù nóng diệt muỗi
Máy khởi động bằng cách bơm hơi, tạo nổ, phun lượng thuốc dầy như khói lần đầu được sử dụng để diệt muỗi ở Hà Nội.