đá Việt Nam

  • STV phát hành thêm hơn 400.000 cổ phiếu

    STV phát hành thêm hơn 400.000 cổ phiếu

    Công ty sẽ phát hành thêm cho 2 đối tác chiến lược là Wonderful Kitchens (NSW) Pty Ltd và Công ty cổ phần Nhà Việt, với giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 
8 năm hình thành của dự án tuyến tránh Cai Lậy
Quyết định làm dự án tuyến tránh Cai Lậy ban đầu không có hạng mục sửa Quốc lộ 1; vị trí đặt trạm thu phí cũng đã được thay đổi.