Công ty Mai Sao

  • Kê khống hàng tồn kho lừa ngân hàng

    Kê khống hàng tồn kho lừa ngân hàng

    Vay ngân hàng trên 50 tỷ đồng nhưng mất khả năng thanh toán, để đối phó, đại gia thủy sản tại Kiên Giang cho thuộc cấp lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khống hàng tồn kho.
 
Các ki ốt quanh sân bay Tân Sơn Nhất xả hàng trả mặt bằng
Gần đến hạn phải trả lại mặt bằng cho Bộ Quốc phòng, nhiều ki ốt trên đường Trường Chinh, TP HCM hối hả xả hàng, giảm giá.