công ty đa cấp

 
Dân Sài Gòn vất vả vượt bậc tam cấp để vào nhà
Khi bậc tam cấp bị đập bỏ, người dân đã có những giải pháp như: lắp bậc tam cấp ngầm, làm bậc thang gỗ, hạ nền... và dùng nhiều vật dụng tạm bợ để vào nhà.