công an

 
Thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ nuôi trùn quế ở Sài Gòn  
Với số vốn ít ỏi trong tay, trải qua nhiều lần thất bại, anh Nguyễn Văn Sang đã bước đầu thành công với mô hình nuôi trùn quế, mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm.